Pay-Per-Click (PPC) Là Gì?

Pay-Per-Click (PPC) Là Gì?

Pay-Per-Click (PPC) - Trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột là một hình thức quảng cáo trong đó bạn hiển thị quảng cáo trên trang web hoặc công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như Facebook hoặc Google và bạn trả tiền cho quảng cáo dựa trên số lần mọi người nhấp vào liên kết của bạn.

Lợi ích chính của quảng cáo PPC là bạn chỉ trả tiền cho những khách hàng tiềm năng đủ điều kiện—những người có khả năng quan tâm đến việc mua sản phẩm của bạn—và bạn không phải trả tiền cho những quảng cáo được hiển thị cho những người đã lướt qua mà không để ý đến họ.

Quảng cáo PPC là một phần của chiến lược digital marketing được sử dụng với các công cụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), content marketing và các kênh marketing khác như email, mạng xã hội và tiếp thị liên kết (affiliate marketing). Quảng cáo được nhắm mục tiêu và các từ khóa được lựa chọn cẩn thận giúp các nỗ lực quảng cáo PPC tiếp cận những khách hàng đã quan tâm đến việc mua sản phẩm của bạn hoặc tiếp nhận thông điệp của bạn. Làm thế nào để quản lý chiến dịch PPC hiệu quả chính là việc tối quan trọng mà bạn cần quan tâm.

Cách tạo chiến dịch PPC thành công

Để tận dụng tối đa chiến dịch trả cho mỗi lần nhấp chuột tiếp theo của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

Đặt mục tiêu cho công ty của bạn.

Bước đầu tiên trong chiến dịch trả cho mỗi lần nhấp chuột là hiểu điều bạn muốn xảy ra. Ví dụ: bạn có thể muốn thúc đẩy doanh số bán hàng (sales revenue) hoặc tăng nhận thức tổng thể về thương hiệu của bạn (brand awareness). Xác định mục tiêu trước giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng nhất trong khi bạn lập kế hoạch cho phần còn lại của chiến dịch.

Lập kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo của bạn.

Khi lập kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo của mình, bạn sẽ cần xác định đối tượng mục tiêu của mình là ai (target audience), quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện (ad locations) ở đâu, bạn sẽ sử dụng từ khóa nào (keywords) và ngân sách tổng thể (budget) của chiến dịch quảng cáo. Các thành phần lập kế hoạch này đều liên quan và liên kết với nhau. Bạn cũng phải sẵn sàng trả giá cao hơn, vì nhiều từ khoá hấp dẫn có giá bid cao hơn, và bạn cần chuẩn bị và lựa chọn từ khoá có mức độ liên quan của topic nhất.

💡
Chú ý: Bạn càng hiểu rõ đối tượng của mình là ai thì bạn càng dễ dàng chọn các từ khóa sẽ thu hút họ và thúc đẩy lưu lượng truy cập.

Viết nội dung quảng cáo của bạn.

Trong bước này, đã đến lúc tạo nội dung quảng cáo của bạn. Bạn sẽ cần thiết kế ra quảng cáo sử dụng các từ khóa đã chọn, nhưng bạn cũng sẽ cần một landing page (target URL) hấp dẫn để khách hàng truy cập sau khi họ nhấp vào liên kết của bạn. Landing page này sẽ cần một call-to-action (CTA) thúc đẩy kết quả mà bạn đã đặt làm mục tiêu (goal) của mình. Ví dụ: nếu mục tiêu của bạn là khiến mọi người đăng ký nhận bản tin của bạn, bạn sẽ cần mời họ làm như vậy trên landing page. Bạn cũng cần chú ý cải thiện tỷ lệ nhấp (clickthrough rate) để nâng cao chất lượng quảng cáo.

Phân tích kết quả.

Sau khi bạn có bản nháp quảng cáo mà mình đang thiết lập, đã đến lúc 'public' quảng cáo PPC này và phân tích kết quả. Đảm bảo rằng bạn đã có sẵn tất cả các chỉ số theo dõi để thu thập dữ liệu về cách người dùng tương tác với quảng cáo và trang web của bạn. Hãy bắt đầu với quảng cáo PPC ngay nhé!