CTR (Clickthrough Rate) Là Gì?

CTR (Clickthrough Rate) Là Gì?

Tỷ lệ nhấp (CTR - Clickthrough Rate) là một cách để đo lường tỷ lệ phần trăm những người thực hiện một hành động, chẳng hạn như nhấp chuột, khi họ xem quảng cáo hoặc trang web trực tuyến.

CTR cao được ưu tiên hơn vì điều đó có nghĩa là người dùng thấy quảng cáo hoặc trang web của bạn có liên quan cao và hấp dẫn với đối tượng mục tiêu. CTR là một số liệu quan trọng khi nói đến các nỗ lực digital marketing như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO - search engine optimization).

Việc tính toán CTR cho biết số lần mọi người nhìn thấy quảng cáo hoặc liên kết trang web so với số lần họ thực hiện hành động. Nhiều công cụ sẽ tự động tính toán CTR, nhưng công thức tính CTR thường là số lần nhấp chia cho số lần hiển thị.

🌟
Ví dụ: Giả sử bạn xuất bản một bài đăng trên blog có quảng cáo mà 5,000 người đã xem (views) và 230 người đã nhấp vào (clicks). CTR của bạn sẽ là 4.6%. Nếu quảng cáo thu được 1,200 lần nhấp (clicks), CTR của bạn sẽ là 24%. 

Định nghĩa về tỷ lệ nhấp "tốt" tùy thuộc vào ngành, loại quảng cáo hoặc trang web và nền tảng nơi liên kết được hiển thị (ví dụ: email, trên Google Search hoặc display ads trên blog).