SERP (Search Engine Results Pages) Là Gì?

SERP (Search Engine Results Pages) Là Gì?

SERP, hoặc các trang kết quả của công cụ tìm kiếm, là kết quả mà người dùng nhìn thấy sau khi thực hiện truy vấn trực tuyến bằng công cụ tìm kiếm như Google, Bing hoặc Yahoo. Khi người dùng nhập truy vấn vào công cụ tìm kiếm, công cụ tìm kiếm đó sẽ thu thập dữ liệu chỉ mục của nó cho các trang web có liên quan, sau đó hiển thị chúng theo thứ tự liên quan. SERP thường có sự kết hợp của kết quả không phải trả tiền, quảng cáo phải trả tiền, đoạn trích nổi bật và các loại nội dung khác.

SERP cực kỳ cạnh tranh. Tạp chí Search Engine Journal nhận thấy rằng các kết quả tìm kiếm hàng đầu có CTR (clickthrough rate - tỷ lệ nhấp) trung bình là 28.5% [1]. Sau kết quả hàng đầu, danh sách thứ hai và thứ ba lần lượt thu được 15% và 11%. SERP cũng có thể đề cập đến các trang khác ngoài trang kết quả đầu tiên. Tuy nhiên, người dùng thường không nhấp vào trang kết quả thứ hai, khiến trang hiển thị kết quả tìm kiếm đầu tiên trở thành một điều "bắt buộc"!

Mục tiêu của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là cải thiện thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền của SERP để tăng lưu lượng truy cập vào trang web.


Nguồn tham khảo:

[1] Sistrix. “Why Almost Everything You Knew About Google CTR Is No Longer Valid, https://www.sistrix.com/blog/why-almost-everything-you-knew-about-google-ctr-is-no-longer-valid/.” Truy cập ngày 25 tháng 7 năm 2023.