Bounce Rate - Tỷ Lệ Thoát Là Gì?

Bounce Rate - Tỷ Lệ Thoát Là Gì?

Bounce rate (Tỷ lệ thoát) đề cập đến số người rời khỏi trang mà không thực hiện bất kỳ hành động nào, như nhấp vào liên kết, hoàn tất giao dịch mua hàng hoặc truy cập trang thứ hai. Nói cách khác, người dùng (user) truy cập vào một trang web và sau đó rời đi. Tỷ lệ thoát thường được đo bằng phần trăm (%).

Tỷ lệ thoát tốt nằm trong khoảng từ 26% đến 70%, tùy thuộc vào ngành [1]. Bạn nên cải thiện để tỷ lệ phần trăm của bounce rate thấp hơn vì điều đó có nghĩa là nội dung bạn đang tạo ra để đại diện cho một thương hiệu hoặc sản phẩm sẽ tạo được tiếng vang theo một cách nào đó với người dùng.

🧑‍🏫
Tỷ lệ thoát 70% có nghĩa là 70% người dùng đã điều hướng (thoát) khỏi trang, trong khi 30% ở lại trang và thực hiện một hành động hoặc chuyển sang trang thứ hai. Tương tự, tỷ lệ thoát 48% cho thấy 48% khách truy cập đã điều hướng rời khỏi trang, trong khi 52% ở lại trang.

Nguồn tham khảo:

[1] Semrush. “What is Bounce Rate and What Is a Good Bounce Rate?, https://www.semrush.com/blog/bounce-rate/.” Truy cập ngày 25 tháng 7 năm 2023.