Conversion Rate - Tỷ Lệ Chuyển Đổi Là Gì?

Conversion Rate - Tỷ Lệ Chuyển Đổi Là Gì?

Trong digital marketing, conversion rate (tỷ lệ chuyển đổi) là số liệu chính tính toán tỷ lệ phần trăm người dùng hoàn thành một hành động mong muốn cụ thể (desired action) trong tổng số khách truy cập vào trang web hoặc nền tảng marketing của bạn.

Hành động cụ thể được xác định bởi các mục tiêu kinh doanh của bạn và có thể liên quan đến việc nhấp vào quảng cáo, điền vào biểu mẫu web, mua sản phẩm hoặc mở email. Tỷ lệ chuyển đổi cao hơn thường chỉ ra rằng các thông điệp marketing của bạn hiệu quả hơn, vì nó thể hiện số lượng lớn các khách hàng đã hoàn thành hành động dự kiến khi tương tác với nó.

Tỷ lệ chuyển đổi đóng vai trò là một KPI thiết yếu giúp đưa ra đánh giá rõ ràng, chính xác về thành công của chiến dịch marketing.

💡
Để tính tỷ lệ chuyển đổi của chiến dịch, hãy chia tổng số chuyển đổi cho tổng số khách truy cập và nhân kết quả với 100. 

Cuối cùng, hãy đánh giá tỷ lệ chuyển đổi liên quan đến mục tiêu kinh doanh của bạn để xác định xem chiến dịch có đáp ứng các số liệu đã xác định trước hay không.

Tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi của bạn là một trong những cách hiệu quả nhất để sử dụng ngân sách quảng cáo của bạn. Tỷ lệ chuyển đổi cao có nghĩa là bạn đang quảng cáo đến đúng đối tượng, tăng khả năng họ sẽ chi tiền cho các sản phẩm và dịch vụ của bạn. Đến lượt nó, điều này có nghĩa là bạn sẽ đạt được lợi tức đầu tư (ROI) cao hơn cho các chiến dịch marketing, đồng thời tăng lợi nhuận và phát triển cơ sở khách hàng của bạn.

Để tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi của bạn, hãy xem xét các chiến lược sau:

  • Thêm nút kêu gọi hành động (Call-to-action/CTA) bằng text vào mỗi bài blog trên trang web của bạn.
  • Chạy thử nghiệm A/B trên các landing pages để khám phá thông điệp hiệu quả nhất.
  • Tối ưu hóa đường dẫn chuyển đổi (conversion paths) trên trang web của bạn.
  • Thêm luồng khách hàng tiềm năng (lead flows) vào trang web của bạn, chẳng hạn như các pop-up hoặc slide-in box.

Một điều quan trọng khác cần lưu ý là trải nghiệm người dùng (UX)giao diện người dùng (UI) trên trang web của bạn.

Trải nghiệm người dùng (UX) bao gồm nhận thức tổng thể và sự hài lòng của người dùng khi tương tác với trang web của bạn, bao gồm giá trị, độ tin cậy và tính dễ sử dụng của trang web.

Mặt khác, Giao diện người dùng (UI) đặc biệt xử lý các yếu tố trực quan và tương tác của trang web, tập trung vào thiết kế và bố cục cho phép người dùng điều hướng và tương tác với trang web.

Cả UX và UI đều đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi. Cách khách hàng tương tác với một doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến quan điểm của họ về doanh nghiệp đó.

Các công ty có trang web được thiết kế tốt, vừa thân thiện với người dùng vừa có nhiều thông tin, có xu hướng đạt được tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Điều này là do khách hàng hài lòng với khả năng điều hướng trang web của họ và tìm thấy giá trị trong thông tin được cung cấp.