Chứng Chỉ TOEIC - Thông Tin Tổng Quan

Chứng Chỉ TOEIC - Thông Tin Tổng Quan

TOEIC trên thực tế là hai bài kiểm tra riêng biệt, một bài kiểm tra kỹ năng tiếp thu tiếng Anh (đọc và nghe) và một bài kiểm tra kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả (nói và viết).

Học viên có thể lựa chọn thi cả hai bài thi TOEIC, hoặc chỉ thi một trong hai bài tùy theo nhu cầu. Cấu trúc của mỗi bài kiểm tra là duy nhất và cách tính điểm cũng khác nhau. Có rất nhiều phương pháp luyện thi TOEIC, từ tự học đến các khóa học và bài kiểm tra thực hành.

TOEIC nghe và đọc (Listening and Reading)

Bài kiểm tra TOEIC đọc và nghe là phổ biến hơn trong hai bài kiểm tra TOEIC. Nó được tổ chức tại các trung tâm kiểm tra trên máy tính và cho điểm từ 10 đến 990. Kỹ năng đọc tiếng Anh và kỹ năng nghe tiếng Anh được đánh giá ngang nhau trong bài kiểm tra này, với một nửa số điểm cuối cùng đến từ mỗi kỹ năng.

TOEIC nói & viết (Speaking and Writing)

Bài thi nói và viết TOEIC được thực hiện trên máy tính. Đối với phiên bản TOEIC này, học sinh ghi lại câu trả lời cho phần nói của mình cho câu hỏi được ghi âm hoặc viết, và nhập câu trả lời bằng văn bản của mình cho phần viết. Một lần nữa, tiếng Anh viết và nói đều có trọng số như nhau trong bài kiểm tra này. Điểm tổng kết của học sinh nằm trong khoảng từ 0 đến 400.

Quyền sở hữu

TOEIC là sản phẩm của ETS, một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ, tổ chức này cũng tạo ra TOEFL, một bài kiểm tra tiếng Anh tiêu chuẩn khác hướng đến đối tượng học thuật hơn.

Thông tin Quan trọng về bài thi TOEIC

  • Mục đích thi bài thi TOEIC: Chứng chỉ nghề nghiệp
  • Chi phí thi: US $125-$200
  • Độ dài bài thi: 120 phút (nghe và đọc) hoặc 80 phút (nói và viết)
  • Kết quả thi: 3 đến 15 ngày
  • Địa điểm thi: các trung tâm khảo thí uỷ quyền (tại Việt Nam: IIG)
  • Thời gian hiệu lực: 2 năm

Đăng ký thi TOEIC tại đâu?

Quý vị vui lòng liên lạc với IIG Việt Nam hoặc nếu quý vị thi qua công ty của quý vị, thì công ty sẽ liên lạc và đăng ký thi với IIG Việt Nam.

Luyện thi TOEIC ở đâu tốt nhất?

Hiện nay có rất nhiều nơi tổ chức luyện thi TOEIC, nhưng về chất lượng thì còn phù thuộc và nhiều yếu tố chủ quan và khách quan như năng lực hiện tại của thí sinh, chất lượng giáo viên, độ khó của bài thi với từng đợt thi, hay thời gian mà thí sinh bỏ ra để đầu tư ôn luyện thi TOEIC.

Nền tảng Vietdemy.vn luôn có các khoá học luyện thi TOEIC trực tuyến tốt nhất, do các giáo viên đã đạt điểm TOEIC rất cao, từ 950+ trở lên, với chi phí rất hợp lý, dành riêng cho bạn.


Nguồn: ETS