Business Analytics (BA) Là Gì: Các Nguyên Tắc Cơ Bản

Business Analytics (BA) Là Gì: Các Nguyên Tắc Cơ Bản

Ngày nay, các doanh nghiệp đang tiến lên trong một môi trường có nhịp độ nhanh. Các giải pháp công nghệ mới hơn đang cung cấp các giải pháp hiệu quả hơn cho các tổ chức hơn bao giờ hết. Business Analytics (BA/Phân tích kinh doanh) là một trong những yếu tố quan trọng đã góp phần không nhỏ trong việc định hướng cho doanh nghiệp tiến tới thành công hơn. Lĩnh vực phân tích đã phát triển từ việc chỉ hiển thị các sự kiện và số liệu thành thông tin kinh doanh mang tính cộng tác cao hơn để dự đoán kết quả và hỗ trợ việc ra quyết định cho tương lai.

Học tập vẫn là một trong những nguyên tắc cơ bản chính xung quanh sự nghiệp được sinh ra và xây dựng. Bạn có thể tham gia các khoá học về BA để hiểu các nguyên tắc cơ bản, phạm vi, tầm quan trọng và lợi ích trước khi chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực xu hướng này. Hãy bắt đầu với việc tìm hiểu đơn giản xem Phân tích kinh doanh là gì trước khi đi vào các nguyên tắc cơ bản mà mọi người mới bắt đầu nên biết.

Hãy để chúng tôi giúp bạn bằng cách tìm hiểu Phân tích kinh doanh/BA là gì.

Nâng cao kỹ năng phân tích của bạn với các khóa học phân tích toàn diện của Vietdemy. Thu thập thông tin chi tiết từ các nghiên cứu điển hình trong thế giới thực và các dự án thực hành để trở nên xuất sắc trong sự nghiệp của bạn.

BA/Phân tích kinh doanh là gì?

Phân tích kinh doanh có thể được định nghĩa là tinh chỉnh dữ liệu kinh doanh trong quá khứ hoặc hiện tại bằng các công nghệ hiện đại. Chúng được sử dụng để xây dựng các mô hình phức tạp nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

💡
Một quy trình Business Analytics chung có thể bao gồm Thu thập dữ liệu (Data Collection), Khai thác dữ liệu (Data Mining), Nhận dạng trình tự (Sequence Identification), Khai thác văn bản (Text Mining), Dự báo (Forecasting), Phân tích dự đoán (Predictive Analytics), Tối ưu hóa (Optimization) và Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization).

Mỗi doanh nghiệp ngày nay tạo ra một lượng dữ liệu đáng kể theo một cách cụ thể. Business Analytics hiện đang tận dụng lợi ích của các phương pháp và công nghệ thống kê để phân tích dữ liệu trong quá khứ của họ. Điều này được sử dụng để khám phá những hiểu biết mới nhằm giúp họ đưa ra quyết định chiến lược cho tương lai.

Business Intelligence, một tập hợp con của lĩnh vực Business Analytics, đóng vai trò thiết yếu trong việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như công nghệ máy học (machine learning) và trí tuệ nhân tạo (AI/artificial intelligence) để dự đoán và triển khai thông tin chi tiết về hoạt động hàng ngày.

Do đó, Phân tích kinh doanh tập hợp các lĩnh vực quản lý kinh doanh và điện toán để có được thông tin chi tiết hữu ích. Những giá trị và thông tin đầu vào này sau đó được sử dụng để điều chỉnh lại các quy trình kinh doanh nhằm tạo ra hiệu quả cao hơn và xây dựng một hệ thống hiệu quả.

Sau khi tìm hiểu Phân tích kinh doanh là gì, chúng ta hãy hiểu thêm về quá trình phát triển của nó.

Sự phát triển của lĩnh vực Phân tích kinh doanh

Công nghệ đã được sử dụng như một thước đo để nâng cao hiệu quả kinh doanh ngay từ đầu. Tự động hóa đã đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý và thực hiện nhiều nhiệm vụ cho các tổ chức lớn. Sự phát triển chưa từng thấy của internet và công nghệ thông tin càng thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Với sự tiến bộ ngày nay, chúng tôi có các công cụ Phân tích kinh doanh - sử dụng dữ liệu trong quá khứ và hiện tại để cung cấp cho các doanh nghiệp định hướng đúng đắn cho tương lai của họ.

Vì hiện tại chúng ta đã có một nền tảng vững chắc về Phân tích kinh doanh là gì, tiếp theo chúng ta hãy xem xét các kỹ thuật phân tích kinh doanh.

Các kỹ thuật phân tích kinh doanh

Các kỹ thuật phân tích kinh doanh có thể được phân chia theo bốn cách sau:

 1. Phân tích mô tả (Descriptive Analytics): Kỹ thuật này mô tả tình hình hoạt động của tổ chức trong quá khứ hoặc hiện tại.
 2. Phân tích chẩn đoán (Diagnostic Analytics): Kỹ thuật này phát hiện ra các yếu tố hoặc lý do cho hiệu suất trong quá khứ hoặc hiện tại.
 3. Phân tích dự đoán (Predictive Analytics): Kỹ thuật này dự đoán số liệu và kết quả bằng cách sử dụng kết hợp các công cụ phân tích kinh doanh.
 4. Phân tích đề xuất (Prescriptive Analytics): Kỹ thuật này đề xuất các giải pháp cụ thể cho các doanh nghiệp để thúc đẩy sự phát triển của họ.

Vòng đời phân tích kinh doanh hoàn chỉnh bắt đầu từ dữ liệu thô nhận được từ thiết bị hoặc dịch vụ, sau đó thu thập dữ liệu ở dạng không có cấu trúc, sau đó xử lý và phân tích dữ liệu để rút ra thông tin chi tiết có thể hành động. Những điều này sau đó được tích hợp vào các quy trình kinh doanh để mang lại kết quả tốt hơn cho tương lai.

Để mở rộng kiến thức về Phân tích kinh doanh, chúng ta hãy tìm hiểu các ứng dụng khác nhau trong ngành này.

Ứng dụng phân tích kinh doanh

Business Analytics hiện được tích hợp một cách có hệ thống trên một số ứng dụng trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý tài chính, nguồn nhân lực, sản xuất và thậm chí còn xây dựng các chiến lược thông minh cho thể thao.

Phân tích kinh doanh hoạt động như thế nào?

Phân tích kinh doanh bắt đầu với một số quy trình cơ bản trước khi thực hiện bất kỳ phân tích dữ liệu nào. Một tập dữ liệu mẫu nhỏ hơn được sử dụng để phân tích ban đầu. Các bảng tính có chức năng thống kê và phần mềm mô hình dự đoán và khai thác dữ liệu tinh vi đều là những ví dụ về công cụ phân tích. Dữ liệu thô cho thấy các mẫu và mối quan hệ. Quá trình phân tích sau đó lặp đi lặp lại cho đến khi đạt được mục tiêu kinh doanh bằng cách đặt ra các câu hỏi mới.

Tầm quan trọng của phân tích kinh doanh

 • Phân tích kinh doanh có thể chuyển đổi dữ liệu thô thành đầu vào có giá trị hơn để tận dụng thông tin này trong quá trình ra quyết định.
 • Với các công cụ Phân tích kinh doanh, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về dữ liệu sơ cấp và thứ cấp xuất hiện từ các hoạt động của họ. Điều này giúp các doanh nghiệp tinh chỉnh các thủ tục của họ hơn nữa và hiệu quả hơn.
 • Để duy trì tính cạnh tranh, các công ty cần đi trước các công ty cùng ngành và có tất cả các bộ công cụ mới nhất để hỗ trợ việc ra quyết định nhằm nâng cao hiệu quả cũng như tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

Giờ đây, chúng ta đã bổ sung thêm nhiều giá trị hơn cho việc tìm hiểu về Phân tích kinh doanh là gì bằng cách tìm hiểu tầm quan trọng, tiếp theo chúng ta hãy hiểu phạm vi của nó.

Phạm vi của Phân tích kinh doanh

Business Analytics đã được áp dụng rất nhiều trên thực tế. Phân tích mô tả được các doanh nghiệp sử dụng triệt để để hiểu vị trí thị trường của mình trong các tình huống hiện tại. Trong khi đó, phân tích dự đoánphân tích đề xuất theo quy định được sử dụng để tìm ra các biện pháp đáng tin cậy hơn cho các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển của họ trong môi trường cạnh tranh.

Trong thập kỷ qua, phân tích kinh doanh là một trong những lựa chọn nghề nghiệp hàng đầu dành cho các chuyên gia có tiềm năng thu nhập cao và hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng bằng các dữ liệu đầu vào có giá trị.

Chúng ta đã hiểu rõ về Business Analytics là gì, tiếp theo chúng ta hãy tìm hiểu lợi ích của nó.

Lợi ích của Phân tích kinh doanh

Để kết hợp trong một cụm từ: Business Analytics mang lại những hiểu biết có thể hành động cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây là những lợi ích chính của Business Analytics:

 1. Nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các hoạt động phân tích hàng ngày.
 2. Giúp doanh nghiệp hiểu khách hàng chính xác hơn.
 3. Doanh nghiệp sử dụng trực quan hóa dữ liệu để đưa ra các dự đoán về kết quả trong tương lai.
 4. Những hiểu biết sâu sắc này giúp ích trong việc ra quyết định và lập kế hoạch cho tương lai.
 5. Phân tích kinh doanh đo lường hiệu suất và thúc đẩy tăng trưởng.
 6. Khám phá các xu hướng ẩn giấu, tạo ra thêm khách hàng tiềm năng và mở rộng quy mô kinh doanh theo đúng hướng.

Chúng ta đã tìm hiểu tất cả về Phân tích kinh doanh là gì, tiếp theo chúng ta hãy xem nó khác với Business Intelligence (BI) như thế nào.

Sự khác biệt giữa Business Intelligence và Business Analytics

Business Intelligence (BI) sử dụng dữ liệu quá khứ và hiện tại để xác định xu hướng và mô hình trong quy trình tổ chức, trong khi Business Analytics (BA) xác định lý do và yếu tố dẫn đến tình huống hiện tại.

Business Intelligence tập trung chủ yếu vào phân tích mô tả, trong khi Business Analytics xử lý phân tích dự đoán. Các công cụ BI là một phần của Phân tích kinh doanh giúp hiểu rõ hơn về quy trình Phân tích kinh doanh.

Phân tích kinh doanh (Business Analytics) vs. Phân tích dữ liệu (Data Analytics)

Phân tích dữ liệu là quá trình phân tích các tập dữ liệu để đưa ra quyết định về thông tin chứa trong đó. Nỗ lực đạt được mục tiêu kinh doanh hoặc hiểu biết sâu sắc không phải là điều kiện tiên quyết để sử dụng phân tích dữ liệu. Phân tích kinh doanh là một phần của thực tiễn rộng hơn này.

Phân tích kinh doanh (Business Analytics) vs. Khoa học dữ liệu (Data Science)

Phân tích được sử dụng bởi Khoa học dữ liệu để hướng dẫn việc ra quyết định. Các nhà khoa học dữ liệu điều tra dữ liệu bằng các kỹ thuật thống kê tiên tiến. Họ để các tính năng của dữ liệu chỉ đạo phân tích của họ. Khoa học dữ liệu không phải lúc nào cũng cần thiết, ngay cả khi các thuật toán thống kê tinh vi được sử dụng trên các tập dữ liệu. Đó là bởi vì khoa học dữ liệu thực sự nghiên cứu các giải pháp cho các câu hỏi mở. Nhưng phân tích kinh doanh nhằm mục đích giải quyết một truy vấn hoặc vấn đề cụ thể.

Những thách thức chung của Phân tích kinh doanh

Khi cố gắng triển khai chiến lược phân tích kinh doanh, các tổ chức có thể gặp sự cố với cả phân tích kinh doanh và kinh doanh thông minh:

 • Quá nhiều nguồn dữ liệu: Dữ liệu kinh doanh đang được sản xuất bởi nhiều loại thiết bị kết nối internet. Họ thường xuyên tạo các loại dữ liệu khác nhau, phải được tích hợp vào chiến lược phân tích.
 • Thiếu kỹ năng: Một số công ty, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), có thể gặp khó khăn trong việc tìm ứng viên có kiến thức và khả năng phân tích kinh doanh cần thiết.
 • Hạn chế về lưu trữ dữ liệu: Trước khi xác định cách xử lý dữ liệu, công ty phải quyết định nơi lưu trữ dữ liệu.

Một số ví dụ và các Công cụ phân tích kinh doanh

Nhiều công cụ phân tích kinh doanh và kinh doanh thông minh có thể tự động hóa các tác vụ phân tích dữ liệu nâng cao. Dưới đây là một vài ví dụ về phần mềm phân tích kinh doanh thương mại:

 • Nền tảng phân tích Knime bao gồm máy học và đường dẫn dữ liệu hiệu suất cao
 • Dundas Business Intelligence có dự báo xu hướng tự động và giao diện trực quan
 • QlikView của Qlik có các tính năng liên kết dữ liệu tự động và trực quan hóa dữ liệu
 • Sisense nổi tiếng với khả năng lưu trữ dữ liệu và phân tích văn bản động
 • Splunk đi kèm với giao diện thân thiện với người dùng và khả năng trực quan hóa dữ liệu
 • Tableau cung cấp các khả năng tinh vi để xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích văn bản phi cấu trúc.
 • Tibco Spotfire là một công cụ phân tích văn bản phi cấu trúc và thống kê tự động với các khả năng mạnh mẽ.

Các tổ chức nên xem xét các yếu tố sau khi chọn công cụ phân tích kinh doanh:

 • Các nguồn mà dữ liệu của họ được lấy
 • Loại dữ liệu cần phân tích
 • Khả năng sử dụng của công cụ

Vai trò và trách nhiệm trong Phân tích kinh doanh

Nhiệm vụ chính của các chuyên gia phân tích kinh doanh là thu thập và phân tích dữ liệu để tác động đến các lựa chọn chiến lược mà một tổ chức đưa ra. Sau đây là một số dự án mà họ có thể thực hiện phân tích:

 • Xác định các cơ hội chiến lược từ các mẫu dữ liệu
 • Xác định các vấn đề tiềm ẩn mà công ty có thể gặp phải và các giải pháp khả thi
 • Lập ngân sách và dự báo kinh doanh
 • Theo dõi tiến độ sáng kiến kinh doanh
 • Cập nhật các bên liên quan về tiến độ mục tiêu kinh doanh
 • Hiểu các KPI
 • Hiểu các yêu cầu về quy định và báo cáo

Nhà tuyển dụng thường tìm kiếm các kỹ năng sau khi tuyển dụng cho các vị trí này:

 • Hiểu biết về phân tích các bên liên quan
 • Làm quen với mô hình quy trình
 • Giải quyết vấn đề phân tích
 • Kỹ năng giao tiếp bằng miệng và bằng văn bản
 • Kiến thức cơ bản về hệ thống CNTT, bao gồm cơ sở dữ liệu
 • Sự chú ý đến các chi tiết
 • Làm quen với các công cụ và phần mềm phân tích kinh doanh
 • Khả năng trực quan hóa dữ liệu

Xu hướng nghề nghiệp và thu nhập trong ngành Phân tích kinh doanh

Đối với người có nền tảng về phân tích kinh doanh, có nhiều lựa chọn. Theo PayScale, một số chức danh công việc tiêu chuẩn và mức lương hàng năm như sau (tại Mỹ):

 • Chuyên viên phân tích hệ thống kinh doanh (Business systems analyst): 70,155 USD
 • Chuyên viên phân tích kinh doanh (Business analyst): 69,785 USD
 • Chuyên viên phân tích kinh doanh cấp cao (Senior business analyst): 86,050 USD

Bắt đầu sự nghiệp của bạn trong ngành Phân tích kinh doanh

Vai trò của các chuyên gia Phân tích kinh doanh có thể thay đổi tương ứng để đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức. Một số hồ sơ cá nhân được liên kết chặt chẽ với phân tích kinh doanh khi xử lý dữ liệu.

Trong thời đại cạnh tranh này, phân tích kinh doanh đã cách mạng hóa các quy trình để khám phá thông tin chi tiết thông minh và thu được nhiều lợi nhuận hơn chỉ bằng các phương pháp hiện có của họ. Kỹ thuật phân tích kinh doanh cũng giúp các tổ chức cá nhân hóa khách hàng bằng các dịch vụ được tối ưu hóa hơn và thậm chí bao gồm phản hồi của họ để tạo ra nhiều sản phẩm có lợi hơn. Các tổ chức lớn ngày nay đang cạnh tranh để giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kinh doanh thực tế.

Một số công cụ phân tích kinh doanh có sẵn trên thị trường cung cấp các giải pháp cụ thể để phù hợp với yêu cầu. Các chuyên gia có thể cần các kỹ năng phân tích kinh doanh, chẳng hạn như hiểu biết và kiến thức chuyên môn về số liệu thống kê hoặc SQL để quản lý chúng.