Chứng Chỉ Quản Trị Nhân Sự HRCI - Thông Tin Tổng Quan

Chứng Chỉ Quản Trị Nhân Sự HRCI - Thông Tin Tổng Quan

Việc có được chứng chỉ từ HRCI nói lên rất nhiều điều - về bạn với tư cách là một chuyên gia nhân sự, về tổ chức mà bạn phục vụ, và về những nhân viên đã đặt niềm tin vào bạn. Chứng chỉ HRCI phân biệt bạn với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự, với trình độ kỹ năng và kiến thức đã được chứng minh, cũng như năng lực cần thiết để giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy kết quả kinh doanh. Cho dù bạn là chuyên gia nhân sự hay bạn là người mới bắt đầu, HRCI có một bộ chứng chỉ đã được chứng minh phù hợp với mức độ kinh nghiệm của bạn.

Có 3 phân loại chứng chỉ của HRCI: Knowledge Certifications (Chứng chỉ Kiến thức), Professional Certifications (Chứng chỉ Chuyên nghiệp) và Strategic Certifications (Chứng chỉ Chiến lược).

aPHR®/aPHRi™ - Chứng chỉ Quản trị Nhân sự Cơ bản

Associate Professional in Human Resources® (aPHR®) và The Associate Professional in Human Resources - International™ (aPHRi™) - phiên bản quốc tế của aPHR: Là bộ chứng chỉ hoàn hảo để giúp bạn nhanh chóng phát triển sự nghiệp. aPHRi là chứng nhận nhân sự đầu tiên được thiết kế cho hai loại cá nhân khác nhau: các chuyên gia nhân sự mới bắt đầu hành trình sự nghiệp tại bộ phận nhân sự (HR) và các chuyên gia không thuộc bộ phận HR.

Bộ chứng chỉ này không yêu cầu kinh nghiệm nhân sự vì đây là chứng chỉ dựa trên kiến ​​thức.

Các nội dung thi trong bài aPHR/aPHRi
 • Lệ phí thi*: $300,00 + Phí đăng ký: $100,00

*Sau khi đơn đăng ký dự thi được phê duyệt, thí sinh sẽ không được hoàn lại tiền cho dù rút lui hoặc không còn muốn tham gia kỳ thi nữa.

 • Thời gian thi: 1 giờ 45 phút (cộng thêm 30 phút thời gian làm bài)
 • Độ dài bài thi: 65 câu hỏi tính điểm + 25 câu hỏi trước khi thi (pretest)
 • Bài thi trên máy tại các trung tâm Pearson VUE hoặc tại nhà trên nền tảng OnVUE

Chứng nhận aPHRi của bạn có giá trị trong 3 năm sau khi kiểm tra. Để duy trì chứng chỉ aPHRi của mình, bạn phải đạt được 45 tín chỉ tái chứng nhận (recertification credits) trong khoảng thời gian 3 năm hoặc thực hiện lại bài kiểm tra.

PHRi™ - Chứng chỉ Quản trị Nhân sự Chuyên nghiệp

Nhận được sự ca ngợi về nhân sự với Chứng chỉ Quản trị Nhân sự Chuyên nghiệp (Professional in Human Resources - International™ - PHRi™) từ HRCI®. PHRi dành cho những người hành nghề nhân sự bên ngoài Hoa Kỳ và xác nhận năng lực, kiến thức và kỹ năng ở cấp độ chuyên nghiệp để giúp thúc đẩy sự nghiệp nhân sự của bạn tiến lên phía trước. Với PHRi, bạn thể hiện sự thông thạo các nguyên tắc nhân sự vận hành và kỹ thuật được chấp nhận rộng rãi trong một môi trường quốc tế duy nhất.

Để đủ điều kiện tham gia bài thi PHRi, bạn phải đáp ứng 1 trong các điều kiện sau về trình độ học vấn và/hoặc kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân sự cấp chuyên nghiệp + bằng thạc sĩ hoặc tương đương toàn cầu
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân sự cấp chuyên nghiệp + bằng cử nhân hoặc tương đương toàn cầu
 • HOẶC Có ít nhất bốn năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân sự cấp chuyên nghiệp.

Chứng nhận này thể hiện sự thành thạo của bạn về các nguyên tắc nhân sự kỹ thuật và hoạt động được chấp nhận chung, không phụ thuộc vào khu vực địa lý.

Các nội dung thi trong bài PHR/PHRi
 • Lệ phí thi*: $395,00 + Phí đăng ký: $100,00

*Sau khi đơn đăng ký dự thi được phê duyệt, thí sinh sẽ không được hoàn lại tiền cho dù rút lui hoặc không còn muốn tham gia kỳ thi nữa.

 • Thời gian thi: 2 giờ 15 phút (cộng thêm 30 phút thời gian làm bài)
 • Độ dài bài thi: 90 câu hỏi tính điểm (chủ yếu là trắc nghiệm) + 25 câu hỏi trước khi thi (pretest)
 • Bài thi trên máy tại các trung tâm Pearson VUE hoặc tại nhà trên nền tảng OnVUE

Chứng nhận PHRi của bạn có giá trị trong 3 năm sau khi kiểm tra. Để duy trì chứng chỉ PHRi của mình, bạn phải kiếm được 60 tín chỉ tái chứng nhận nhân sự (recertification credits) trong khoảng thời gian 3 năm hoặc thực hiện lại bài kiểm tra.

SPHRi™ - Chứng chỉ Quản trị Nhân sự Cao cấp

Thể hiện khả năng lãnh đạo nhân sự chiến lược của bạn với Chứng chỉ Quản trị Nhân sự Cao cấp (Senior Professional in Human Resources - International™ - SPHRi™). SPHRi dành cho các nhà lãnh đạo nhân sự có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ. Chứng nhận công nhận năng lực nhân sự cấp cao về các nguyên tắc nhân sự được chấp nhận chung trong chiến lược, phát triển chính sách và cung cấp dịch vụ trong môi trường quốc tế.

Để đủ điều kiện tham gia SPHRi, bạn phải đáp ứng 1 trong các điều kiện sau về trình độ học vấn và/hoặc kinh nghiệm*:

 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân sự cấp chuyên nghiệp và bằng thạc sĩ hoặc tương đương toàn cầu
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm kinh nghiệm ở vị trí nhân sự cấp chuyên nghiệp và bằng cử nhân hoặc tương đương toàn cầu
 • HOẶC tối thiểu bảy năm kinh nghiệm ở vị trí nhân sự cấp chuyên nghiệp.
 • * SPHRi yêu cầu kiến thức được ghi chép đầy đủ (documented knowledge) về luật lao động địa phương.
Các nội dung thi trong bài SPHR/SPHRi
 • Lệ phí thi*: $495,00 + Phí đăng ký: $100,00

*Sau khi đơn đăng ký dự thi được phê duyệt, thí sinh sẽ không được hoàn lại tiền cho dù rút lui hoặc không còn muốn tham gia kỳ thi nữa.

 • Thời gian thi: 2 giờ 45 phút (cộng thêm 30 phút thời gian làm bài)
 • Độ dài bài thi: 115 câu hỏi tính điểm (chủ yếu là trắc nghiệm) + 25 câu hỏi trước khi thi (pretest)
 • Bài thi trên máy tại các trung tâm Pearson VUE hoặc tại nhà trên nền tảng OnVUE

Chứng nhận SPHRi của bạn có giá trị trong ba năm sau khi thử nghiệm. Để duy trì chứng chỉ SPHRi của mình, bạn phải kiếm được 45 tín chỉ tái chứng nhận về nhân sự và 15 tín chỉ tái chứng nhận về kinh doanh (tổng cộng 60 tín chỉ tái chứng nhận - recertification credits) trong khoảng thời gian 3 năm hoặc thực hiện lại bài kiểm tra.


Nguồn: HRCI