5 Cấp Độ Lãnh Đạo (John Maxwell)

5 Cấp Độ Lãnh Đạo (John Maxwell)

Một nhà điều hành kinh doanh. Một huấn luyện viên bóng đá. Một giáo viên đứng lớp. Một điều phối tình nguyện viên. Hay làm cha mẹ. Cho dù bạn làm một hay tất cả các vai trò trên, có một điều luôn đúng:

Bạn là một nhà lãnh đạo.

Nhưng bạn đang ở đâu trên hành trình lãnh đạo của mình và bạn sẽ đi đâu từ đây? Qua nhiều năm giảng dạy về lãnh đạo, câu hỏi đó tồn tại trong tâm trí của rất nhiều nhà lãnh đạo. Mọi người đều muốn biết họ đang đứng ở đâu và làm thế nào để lên cấp độ lãnh đạo tiếp theo. Và bạn có lẽ cũng không khác!

Đó là lý do tại sao John Maxwell đã phát triển mô hình 5 Cấp độ Lãnh đạo trong cuốn sách của mình - Phát triển nhà lãnh đạo bên trong bạn (Developing the Leader Within You), và sau đó mở rộng nó thành cuốn sách 5 Cấp độ Lãnh đạo (5 Levels of Leadership).

John Maxwell muốn giúp các nhà lãnh đạo hiểu và nâng cao hiệu quả của họ trong công việc hàng ngày. Ông đưa ra một cái nhìn tổng quan về 5 Cấp độ Lãnh đạo như một lời nhắc nhở rằng bạn vẫn đang trên con đường trở thành một nhà lãnh đạo – và ông ấy cũng vậy!

5 CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO

(bởi John Maxwell)

Cấp độ 1 - Vị trí (Position)

Cấp độ lãnh đạo thấp nhất—cấp độ đầu vào, nếu bạn muốn—là Vị trí. Đó là cấp độ duy nhất không cần khả năng hay nỗ lực để đạt được. Rốt cuộc, bất cứ ai cũng có thể được bổ nhiệm vào một vị trí! Có địa vị lãnh đạo thì không có gì sai, nhưng chỉ dựa vào địa vị đó để lôi kéo mọi người đi theo thì lại là sai. Đó là bởi vì vị trí này chỉ hoạt động nếu bạn có một đòn bẩy nào đó (chẳng hạn như sự ổn định trong công việc hoặc tiền lương) đối với những người theo dõi bạn.

👌🏻
Ở Cấp độ 1, mọi người chỉ làm theo nếu họ tin rằng họ phải làm điều đó.

Những người vẫn ở cấp độ Vị trí có thể gặp khó khăn khi làm việc với các tình nguyện viên. Tại sao? Bởi vì vị trí không tự động dẫn đến tầm ảnh hưởng và các tình nguyện viên nhận thức được rằng họ không phải tuân theo bất kỳ ai. Họ thực sự chỉ làm theo nếu họ muốn.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cấp độ này là không tốt. Đó là một nơi tuyệt vời để bạn bắt đầu đầu tư vào sự phát triển và tiềm năng của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo. Sử dụng thời gian của bạn ở cấp độ này để học cách lãnh đạo bản thân – thông qua các ưu tiên và tính kỷ luật tự giác – và bạn sẽ sẵn sàng chuyển sang cấp độ tiếp theo.

Cấp độ 2 - Quyền (Permission)

Cấp độ 2 dựa trên mối quan hệ. Ở cấp độ này, mọi người chọn làm theo vì họ muốn. Nói cách khác, họ cho phép người lãnh đạo lãnh đạo họ. Để phát triển ở cấp độ này, các nhà lãnh đạo nỗ lực tìm hiểu mọi người và kết nối với họ. Bạn không thể lãnh đạo mà không có ai dưới quyền, điều đó có nghĩa là bạn cần học cách thích mọi người nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo tốt!

Khi bạn thích mọi người và đối xử với họ như những cá nhân có giá trị, bạn bắt đầu phát triển sự ảnh hưởng tích cực với họ. Niềm tin phát triển, thường dẫn đến sự tôn trọng. Và môi trường trở nên tích cực hơn nhiều—dù ở nhà, ở nơi làm việc, khi vui chơi hay khi bạn đi làm tình nguyện.

👌🏻
Cấp độ 2 là nơi các mối quan hệ vững chắc, lâu dài được xây dựng để tạo nền tảng cho cấp độ tiếp theo.

Cấp độ 3 - Sản xuất (Production)

Các nhà lãnh đạo giỏi nhất biết cách thúc đẩy nhân viên của họ hoàn thành công việc! hoàn thành công việc chính là mục đích của Cấp độ 3. Ở cấp độ này, những nhà lãnh đạo tạo ra kết quả sẽ xây dựng được ảnh hưởng và uy tín của họ. Mọi người vẫn theo dõi vì họ muốn, nhưng họ làm điều đó vì nhiều thứ hơn là mối quan hệ. Mọi người đi theo, dõi theo, thuận phục nhà lãnh đạo Cấp độ 3 vì thành tích của họ.

Cấp độ Sản xuất là nơi các nhà lãnh đạo có thể trở thành các tác nhân thay đổi. Công việc được hoàn thành, tinh thần được cải thiện, lợi nhuận tăng lên, doanh thu giảm xuống và các mục tiêu đã đạt được. Càng sản xuất nhiều, bạn càng có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn và đối mặt với những vấn đề gai góc. Việc lãnh đạo và gây ảnh hưởng đến những người khác trở nên thú vị, bởi vì khi mọi người cùng nhau tiến về phía trước, đội/nhóm sẽ đạt được mức độ hiệu quả khác.

Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là mục tiêu của 5 Cấp độ không phải là rời khỏi một cấp độ để phát triển ở một cấp độ mới. Thay vào đó, 5 Cấp độ Lãnh đạo này xây dựng/bổ sung lẫn nhau. Nói cách khác, các nhà lãnh đạo Cấp độ 3 vẫn cần làm những việc khiến Cấp độ 2 xảy ra. Họ chỉ thêm các chiến lược cấp 3 vào 'hỗn hợp' này. Và khi chúng trở nên hiệu quả ở Cấp độ 3, có lẽ nhà lãnh đạo này đã sẵn sàng để thực hiện các mục tiêu của các cấp độ tiếp theo.

Cấp độ 4 - Phát triển con người (People Development)

Cấp độ 4 có thể được tóm tắt trong một từ: sự tái sản xuất (reproduction). Mục tiêu của bạn ở cấp độ này là xác định và phát triển càng nhiều nhà lãnh đạo càng tốt bằng cách đầu tư vào họ và giúp họ phát triển.

Lý do rất đơn giản: Khi có nhiều nhà lãnh đạo hơn, nhiều nhiệm vụ của tổ chức có thể được hoàn thành hơn. Những người bạn chọn để phát triển có thể cho thấy tiềm năng lãnh đạo tuyệt vời, hoặc họ có thể là những viên kim cương thô, nhưng ý tưởng chính là như nhau: Khi bạn đầu tư vào họ, bạn có thể tái sản xuất ra chính mình.

Bạn càng đào tạo ra những nhà lãnh đạo mới, bạn càng thay đổi cuộc sống của tất cả các thành viên trong đội/nhóm. Kết quả là mọi người sẽ theo dõi bạn vì những gì bạn đã làm cho họ. Và như một phần thưởng bổ sung, một số mối quan hệ cố vấn đó có khả năng kéo dài suốt đời.

👌🏻
Vì vậy, để phát triển ở cấp độ 4 - Phát triển Con người, bạn cần ưu tiên đầu tư vào các nhà lãnh đạo và thực hiện các bước có chủ đích mỗi ngày để giúp họ phát triển. Làm điều đó một cách nhất quán, đủ lâu và bạn có thể bắt đầu gặt hái những phần thưởng ở cấp độ tiếp theo.

Cấp độ 5 - Đỉnh cao (Pinnacle)

Cấp độ Lãnh đạo cao nhất cũng là thách thức nhất để đạt được - Đỉnh cao! Nó đòi hỏi cả thanh xuân của bạn cũng như sự nỗ lực có-chủ-ý. Đơn giản là bạn không thể đạt đến Cấp độ 5 trừ khi bạn sẵn sàng đầu tư cuộc đời của mình vào cuộc sống của người khác trong một thời gian dài. Nhưng nếu bạn gắn bó với nó, nếu bạn liên tục tập trung vào cả việc phát triển bản thân ở mọi cấp độ và phát triển những nhà lãnh đạo sẵn sàng và có khả năng phát triển những nhà lãnh đạo khác, bạn có thể thấy mình đang ở Đỉnh cao.

Cam kết trở thành nhà lãnh đạo Đỉnh cao là rất lớn, nhưng phần thưởng cũng vậy. Các nhà lãnh đạo Cấp độ 5 phát triển các tổ chức Cấp độ 5. Họ tạo ra những cơ hội mà các nhà lãnh đạo khác không có. Họ tạo ra một di sản trong tất cả những việc họ làm. Mọi người theo dõi họ vì họ là ai và họ đại diện cho điều gì. Nói cách khác, khả năng lãnh đạo của họ đạt được danh tiếng tích cực.

👌🏻
Kết quả là, các nhà lãnh đạo Cấp độ 5 thường vượt qua vị trí của họ, tổ chức của họ và đôi khi là ngành/lĩnh vực của họ.

Lãnh đạo là về sự phát triển – cho chính bạn, các mối quan hệ, năng suất và nhân viên của bạn. Để lãnh đạo tốt, bạn phải nắm bắt được nhu cầu cải tiến liên tục của mình và 5 Cấp độ Lãnh đạo này sẽ như 1 chiếc GPS lãnh đạo để giúp bạn trong hành trình sự nghiệp của mình.

Bạn phải biết bạn đang ở đâu, để biết bạn đang đi đâu, làm gì.


Nguồn: The 5 Levels of Leadership - John Maxwell