Data Science

Chuyện nghề nghiệp: Data Scientist là nghề gì?

Nếu bạn đang tìm hiểu về nghề Data Scientist và muốn dấn thân vào con đường này, hãy cùng lùi lại một bước để có cái nhìn chi tiết hơn về nghề này và cách để trở thành một Data Scientist thành công.

Persona Lập trình viên Việt Nam năm 2023 như thế nào?

Trong năm 2023, chúng ta đang chứng kiến sự thống trị của thế hệ GenZ và Millennials trong lĩnh vực lập trình tại Việt Nam. Báo cáo Thị trường IT Việt Nam 2023 của TopDev đã chỉ ra rằng đa số các lập trình viên thuộc thế hệ này.

Ngành Data Science là ngành gì?

Data Science (Khoa học dữ liệu) đã trở thành một lĩnh vực phổ biến và quan trọng trong thời đại công nghệ hiện nay, đặc biệt trong ngành công nghệ thông tin.