Persona Lập trình viên Việt Nam năm 2023 như thế nào?

Persona Lập trình viên Việt Nam năm 2023 như thế nào?

Trong năm 2023, chúng ta đang chứng kiến sự thống trị của thế hệ GenZ và Millennials trong lĩnh vực lập trình tại Việt Nam. Báo cáo Thị trường IT Việt Nam 2023 của TopDev đã chỉ ra rằng đa số các lập trình viên thuộc thế hệ này. Vì vậy, việc hiểu rõ về sở thích, hành vi, tương tác xã hội và đặc điểm nhân khẩu học của những người này trở nên vô cùng quan trọng đối với các nhà tuyển dụng.

Theo báo cáo, nhóm tuổi chiếm ưu thế trên thị trường lập trình hiện nay là từ 20 đến 34 tuổi. Trong đó, nhóm tuổi 20-24 chiếm tỷ lệ cao nhất với 29,8%, tiếp theo là nhóm tuổi 25-29 với 26,2%. Hiện tại, số lượng lập trình viên ở Việt Nam ở độ tuổi trẻ chiếm đa số, với 56% ở độ tuổi 20-29 tuổi.

Độ tuổi của LTV

Thế hệ GenZ và Millennials thường tìm kiếm sự cân bằng lý tưởng giữa công việc và cuộc sống, quan tâm đến thông tin về công ty và mong muốn tham gia tích cực vào quá trình phát triển sản phẩm. Do đó, việc xây dựng chiến lược tuyển dụng nhân tài thuộc thế hệ này là yếu tố quan trọng mà các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực IT cần tập trung vào.

Về sự phân hóa độ tuổi trong ngành lập trình, nam giới vẫn chiếm ưu thế với tỷ lệ 90,5%. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ giới đang có xu hướng tăng dần từ khi báo cáo được ghi nhận lần đầu vào năm 2017, với tỷ lệ hiện tại đạt 9,1%. Ngày càng có nhiều cơ hội mở ra cho phụ nữ bắt đầu sự nghiệp với tư cách là lập trình viên, nhờ vào các chương trình giáo dục STEM và sự khuyến khích từ xã hội về phụ nữ trong công nghệ.

Phân chia LTV theo giới tính

Công nghệ phổ biến

Theo báo cáo của TopDev, ngôn ngữ lập trình JavaScript là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất, cùng với các kỹ năng IT khác. Trong số đó, Nodejs, Angular và ReactJS là ba framework JavaScript hàng đầu. Java vẫn là một lựa chọn phổ biến cho lập trình viên, với Spring Boot/Spring, Hibernate và Struts đứng đầu danh sách.

Trong lĩnh vực .NET/C, .NET Framework, .NET Core và ASP.NET Core tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. Laravel vẫn là framework phổ biến nhất trong nhóm công nghệ PHP, tiếp theo là CodeIgniter và Symfony. MySQL tiếp tục dẫn đầu trong nhóm công nghệ SQL, trong khi Django, Falcon và Pyramid là ba lựa chọn hàng đầu liên quan đến ngôn ngữ lập trình Python.

Trong lĩnh vực lập trình di động, Java, Swift và Flutter là những lựa chọn phổ biến. Đối với công nghệ đám mây, AWS vẫn giữ ưu thế với hơn 35%, tiếp theo là Azure, VMWare, Firebase và GCP.

Công nghệ & sở thích

Báo cáo Thị trường IT Việt Nam 2023 của TopDev cũng chỉ ra những công nghệ mà lập trình viên quan tâm và muốn làm việc hoặc học tập. Dưới đây là các công nghệ lập trình viên quan tâm nhất:

1. Artificial Intelligence và Machine Learning

Công nghệ AI/ML đang có nhu cầu cao, và các lập trình viên tận dụng chúng cho các nhiệm vụ như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính và phân tích dự đoán. Các framework phổ biến bao gồm TensorFlow, PyTorch, Caffe và Keras.

2: Cloud Computing / AWS

Các nền tảng đám mây như AWS, Microsoft Azure và Google Cloud được sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng linh hoạt và có thể mở rộng. Các lập trình viên quan tâm đến việc tìm hiểu về kiến trúc, triển khai và quản lý đám mây.

3: Full-Stack Development

Phát triển toàn diện bao gồm làm việc cả với công nghệ frontend và backend để xây dựng các ứng dụng web hoàn chỉnh. Các tech stack phổ biến bao gồm các frameworks và thư viện dựa trên JavaScript như React.js, Angular và Node.js.

4: DevOps

DevOps kết hợp các hoạt động phát triển và vận hành để cải thiện việc phân phối phần mềm và quản lý cơ sở hạ tầng. Các công cụ phổ biến như Docker, Kubernetes, Jenkins và Ansible được sử dụng để tự động hóa các quy trình và đạt được tích hợp/triển khai liên tục.

Lời kết

Với những thông tin về persona của lập trình viên tại Việt Nam năm 2023, các nhà tuyển dụng có thể hiểu rõ đối tượng mục tiêu của mình và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp. Hiểu về độ tuổi, giới tính, sở thích và xu hướng công nghệ giúp tạo ra một chiến lược tuyển dụng hiệu quả, tiết kiệm ngân sách và thời gian đáng kể.


Nguồn: TopDev