Cập nhật quan trọng về GMAT™ Focus Edition

Cập nhật quan trọng về GMAT™ Focus Edition
Cập nhật quan trọng về GMAT™ Focus Edition

Tại GMAC, chúng tôi liên tục làm việc để cung cấp các giải pháp cần thiết để các trường và thí sinh khám phá và đánh giá lẫn nhau một cách dễ dàng và hiệu quả, chẳng hạn như việc giới thiệu bài thi GMAT™ Focus Edition tới công chúng.

Tên gọi “GMAT Focus Edition” đóng vai trò là điểm khác biệt quan trọng giữa nó và phiên bản GMAT trước đó khi cả hai đều có mặt trên thị trường vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Hiện chỉ có một phiên bản của bài thi, và chúng tôi sẽ chuyển trở lại sử dụng tên “Bài thi GMAT” từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 trở đi.

Vậy có gì thay đổi?

Tên “GMAT Focus Edition” sẽ trở lại thành “Bài thi GMAT”. Yếu tố duy nhất của GMAT Focus Edition đang thay đổi là tên gọi của bài thi.

Cấu trúc, nội dung, tính năng chấm điểm và kiểm tra của bài thi sẽ được giữ nguyên. Ngoài ra, tài liệu GMAT Focus Official Prep hiện có vẫn sẽ phù hợp với các thí sinh hiện đang ôn thi.


Nguồn: GMAC