Cơ Hội Nghề Nghiệp

Vietdemy tuyển dụng Giảng viên lĩnh vực PM, HR, Data, BI

Trong tháng 11-12/2023, Vietdemy đang cần tuyển nhiều vị trí Giảng viên giảng dạy các chứng chỉ SHRM, HRCI, PMP và các lĩnh vực khác trực tuyến.