Quan hệ lao động tự nguyện (at-will employment) ở Hoa Kỳ

Quan hệ lao động tự nguyện (at-will employment) ở Hoa Kỳ

Quan hệ lao động tự nguyện (at-will employment) là một khái niệm pháp lý trong luật lao động Hoa Kỳ, theo đó người lao động và người sử dụng lao động đều có quyền chấm dứt quan hệ lao động bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc thậm chí không cần lý do. Quan hệ lao động tự nguyện được áp dụng ở hầu hết các bang của Hoa Kỳ với một số bang ngoại lệ như bảng dưới đây.

Danh sách các bang cùng chính sách at-will employment.

Quan hệ lao động tự nguyện có một số ưu điểm và nhược điểm. Một ưu điểm của quan hệ lao động tự nguyện là nó mang lại sự linh hoạt cho cả người lao động và người sử dụng lao động:

 • Người lao động (employee) có thể dễ dàng thay đổi công việc nếu họ không hài lòng với công việc hiện tại của mình;
 • Người sử dụng lao động (employer) có thể dễ dàng sa thải nhân viên nếu họ không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Các nhược điểm của quan hệ lao động tự nguyện là:

 • Có thể dẫn đến sự bất ổn cho người lao động.
 • Người lao động có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, ngay cả khi họ làm việc tốt và không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Điều này có thể khiến người lao động cảm thấy bất an và không có động lực làm việc.
 • Quan hệ lao động tự nguyện cũng có thể dẫn đến phân biệt đối xử. Người sử dụng lao động có thể sa thải người lao động vì lý do phân biệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc các lý do khác mà không phải chịu bất kỳ hậu quả pháp lý nào.

Mặc dù có những ưu và nhược điểm, quan hệ lao động tự nguyện vẫn là một khái niệm pháp lý phổ biến ở Hoa Kỳ. Điều này là do nó mang lại sự linh hoạt cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, người lao động cần phải biết về các quyền của họ trong quan hệ lao động tự nguyện để họ có thể bảo vệ mình khỏi bị sa thải bất công.

Dưới đây là một số điều cần lưu ý về quan hệ lao động tự nguyện ở Hoa Kỳ:

 • Người lao động có quyền chấm dứt quan hệ lao động bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc thậm chí không cần lý do.
 • Người sử dụng lao động cũng có quyền chấm dứt quan hệ lao động bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì (ngoại trừ các lý do vi phạm pháp luật).
 • Người lao động không cần phải có lý do chính đáng để chấm dứt quan hệ lao động. Tuy nhiên, nếu họ muốn nhận được tiền bồi thường thất nghiệp, họ cần phải chứng minh rằng họ đã bị sa thải không chính đáng.
 • Người sử dụng lao động không cần phải có lý do chính đáng để sa thải người lao động. Tuy nhiên, nếu họ sa thải người lao động vì lý do phân biệt đối xử, họ có thể bị kiện ra tòa.
 • Người lao động có quyền nhận được thông báo trước khi bị sa thải. Thời gian thông báo trước sẽ khác nhau tùy theo bang.
 • Người lao động có quyền được trả tiền lương khi bị sa thải. Số tiền lương sẽ khác nhau tùy theo bang.

Quan hệ lao động tự nguyện là một khái niệm pháp lý phức tạp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quan hệ lao động tự nguyện, bạn nên tham khảo ý kiến pháp lý của luật sư lao động.


Nguồn tham khảo: Employment-at-will doctrine | Wex | US Law | LII / Legal Information Institute (cornell.edu)