A/B Testing là gì? Quy trình Triển khai A/B Testing

A/B Testing là gì? Quy trình Triển khai A/B Testing

A/B testing (hay còn gọi là thử nghiệm A/B) là một phương pháp thử nghiệm hai phiên bản khác nhau của một yếu tố (ví dụ như một trang web, một email marketing, một mẫu quảng cáo,...) để xem phiên bản nào hoạt động hiệu quả hơn. Phiên bản nào có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn sẽ được coi là phiên bản chiến thắng.

Khái niệm về A/B testing

A/B testing là một phương pháp khoa học để tối ưu hóa các yếu tố của trang web, email marketing, mẫu quảng cáo,... Nó có thể được sử dụng để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, tăng doanh thu, giảm chi phí marketing,...

Các yếu tố có thể được thử nghiệm trong A/B testing bao gồm:

 • Nội dung của trang web
 • Thiết kế của trang web
 • CTA (call to action)
 • Nội dung của email marketing
 • Tiêu đề của email marketing
 • CTA của email marketing
 • Hình ảnh của mẫu quảng cáo
 • Văn bản của mẫu quảng cáo
 • CTA của mẫu quảng cáo

Việc áp dụng A/B testing sẽ giúp cho việc tối ưu hóa các yếu tố này trở nên hiệu quả hơn. Dưới đây là một số lợi ích của A/B testing.

Ví dụ về thử nghiệm A/B trên một trang web. Bằng cách phục vụ ngẫu nhiên khách truy cập hai phiên bản của một trang web chỉ khác nhau về thiết kế của một thành phần nút duy nhất, có thể đo được hiệu quả tương đối của hai thiết kế.

Lợi ích của A/B Testing

Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi

Một trong những lợi ích chính của việc áp dụng A/B testing là cải thiện tỷ lệ chuyển đổi. Khi thử nghiệm hai phiên bản khác nhau của một yếu tố, bạn sẽ biết được phiên bản nào có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Điều này cho phép bạn tối ưu hóa yếu tố đó để tăng tỷ lệ chuyển đổi và từ đó tăng doanh thu.

Ví dụ: Bạn muốn tăng tỷ lệ chuyển đổi của trang web của mình. Sau khi thử nghiệm hai phiên bản khác nhau của nội dung trang web, bạn nhận thấy phiên bản B có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Bạn tiếp tục tối ưu hóa nội dung theo phiên bản B và kết quả là tỷ lệ chuyển đổi tăng lên.

Tăng doanh thu

Việc tối ưu hóa các yếu tố của trang web, email marketing, mẫu quảng cáo,... qua A/B testing có thể giúp tăng doanh thu. Nếu tỷ lệ chuyển đổi được cải thiện, số lượng khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng thực sự sẽ tăng, từ đó tăng doanh thu.

Ví dụ: Bạn muốn tăng doanh thu từ email marketing. Sau khi thử nghiệm hai phiên bản khác nhau của tiêu đề email và CTA, bạn nhận thấy phiên bản A có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Bạn tiếp tục sử dụng tiêu đề và CTA theo phiên bản A và kết quả là số lượng khách hàng mua sản phẩm từ email marketing của bạn tăng lên.

Giảm chi phí marketing

A/B testing cũng có thể giúp giảm chi phí marketing. Khi tối ưu hóa các yếu tốcủa trang web, email marketing, mẫu quảng cáo,... bạn có thể cải thiện hiệu quả của chiến dịch marketing mà không tốn nhiều chi phí để thử nghiệm các yếu tố mới.

Ví dụ: Bạn muốn giảm chi phí cho chiến dịch quảng cáo Google Ads. Sau khi thử nghiệm hai phiên bản khác nhau của văn bản và hình ảnh quảng cáo, bạn nhận thấy phiên bản A có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và chi phí click thấp hơn. Bạn tiếp tục sử dụng văn bản và hình ảnh theo phiên bản A và kết quả là chi phí cho mỗi click giảm xuống.

Với những lợi ích trên, A/B testing đã trở thành một phương pháp được nhiều doanh nghiệp áp dụng để tối ưu hóa các yếu tố của trang web, email marketing, mẫu quảng cáo,... Tuy nhiên, để thực hiện A/B testing đúng cách và đạt được kết quả chính xác, bạn cần tuân thủ một quy trình triển khai A/B testing.

Quy trình triển khai A/B testing

Quy trình triển khai A/B testing bao gồm các bước sau:

Xác định mục tiêu của thử nghiệm

Đầu tiên, bạn cần xác định mục tiêu của thử nghiệm. Mục tiêu của thử nghiệm có thể là tăng tỷ lệ chuyển đổi, giảm chi phí marketing,...

Việc xác định mục tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn tập trung vào các yếu tố quan trọng và đạt được kết quả chính xác hơn.

Xác định biến số cần thử nghiệm

Biến số cần thử nghiệm là yếu tố mà bạn muốn thay đổi và xem xét tác động của nó đối với tỷ lệ chuyển đổi. Ví dụ, bạn có thể thử nghiệm các yếu tố sau:

 • Nội dung của trang web
 • Thiết kế của trang web
 • CTA (call to action)
 • Nội dung của email marketing
 • Tiêu đề của email marketing
 • CTA của email marketing
 • Hình ảnh của mẫu quảng cáo
 • Văn bản của mẫu quảng cáo
 • CTA của mẫu quảng cáo

Chọn biến số phù hợp là rất quan trọng để đạt được kết quả chính xác.

Thử nghiệm A/B giúp chúng ta đưa ra quyết định lựa chọn phương án hiệu quả, tối ưu nhất

Xác định hai phiên bản của biến số

Sau khi xác định biến số cần thử nghiệm, bạn cần xác định hai phiên bản của biến số đó. Hai phiên bản cần phải khác nhau về một số khía cạnh quan trọng.

Ví dụ: Nếu bạn đang thử nghiệm nội dung của trang web, bạn có thể có một phiên bản với nội dung dài hơn và một phiên bản với nội dung ngắn hơn.

Phân chia lưu lượng truy cập

Sau khi xác định hai phiên bản của biến số, bạn cần phân chia lưu lượng truy cập của mình thành hai nhóm. Một nhóm sẽ được xem phiên bản A của biến số và nhóm còn lại sẽ xem phiên bản B của biến số.

Việc phân chia lưu lượng truy cập đúng mức giữa hai nhóm là rất quan trọng để đạt được kết quả chính xác. Nếu phân chia lưu lượng truy cập không đúng mức, kết quả của thử nghiệm sẽ không chính xác.

Thực hiện thử nghiệm

Sau khi phân chia lưu lượng truy cập, bạn có thể thực hiện thử nghiệm bằng cách áp dụng hai phiên bản của biến số vào hai nhóm lượt truy cập khác nhau.

Thu thập và phân tích dữ liệu

Sau khi hoàn thành thử nghiệm, bạn cần thu thập và phân tích dữ liệu để đưa ra kết luận về phiên bản nào tốt hơn.

Tối ưu hóa yếu tố

Sau khi đưa ra kết luận, bạn có thể tối ưu hóa yếu tố đã được thử nghiệm để đạt được tỷ lệ chuyển đổi cao hơn, giảm chi phí marketing,...

Các bước trên là quy trình cơ bản để triển khai A/B testing. Tuy nhiên, việc triển khai A/B testing đòi hỏi kiến thức và kỹ năng về thống kê, xử lý dữ liệu,... để thu thập và phân tích dữ liệu chính xác. Vì vậy, nếu bạn muốn triển khai A/B testing cho trang web, email marketing, mẫu quảng cáo,... của mình, hãy cân nhắc sử dụng dịch vụ của các chuyên gia trong lĩnh vực này để đạt được kết quả tối ưu.

Chúc bạn thành công trong việc triển khai A/B testing để tối ưu hóa trang web, email marketing, mẫu quảng cáo,... của mình.